Home > 커뮤니티 > 공지사항

Home ▶ 커뮤니티 ▶ 공지사항
제목     [알림] 12월 22일까지 전시준비중
       작성자  :  한국미술관        아이피 : 125.☆.210.215        작성일 : 2021-12-12        조회 : 1815

전시준비중.JPG

 


관람안내

             * 2024년 휴관 안내 *
 
       2월 1일(목)부터 4월 10일(수)까지
              전시 준비기간입니다.
          관람에 참고하시길 바랍니다.
 
                     문의: 031-283-6418

  1일 동안 이 팝업을 보이지 않음. [닫기]